English version

Regulatory

line
Cyfrowe regulatory procesowe, jedno i wieloparametrowe, kaskadowe, programowane metodami graficznymi oraz umożliwiające wykorzystanie funkcji matematycznych.

Regulator Protronic 100

1 kanałowy regulator z wartością stałą, stosunku z charakterystyką P, PI, PD lub PID
2 kanałowy regulator kaskadowy lub nadrzędny z jednym wyjściem korekcyjnym
Algorytm czasu nieczułości (predykator Smitha)
Wykonanie płyty czołowej IP 65 bryzgoszczelne
Wyświetlacz LCD ze wskazaniem wartości regulowanej i zadanej oraz sygnału wyjściowego
2 wejścia analogowe, 1 wyjście analogowe, 4 wejścia/wyjscia binarne, w tym uniwersalne wejście dla czujników temperatury, nadajnika zdalnego oraz sygnału standardowego
Filtrowanie, linearyzacja i pierwiastkowanie sygnału wejsciowego
Funkcja zbocza (piły) dla wartości zadanej i wartości korekcyjnej
Programator i regulator programowalny
Interfejs szeregowy dla parametryzacji - standard
Interfejs RS485 dla komunikacji MODBUS/PROFIBUS do połączenia z systemami nadrzędnymi - opcja
Pamiętanie danych we Flash-EPROM
Karta katalogowa
Karta katalogowa

Regulator Digitric 100

1 kanałowy regulator z charakterystyką P, PI, PD lub PID
Wyjścia: ciągłe, ON/OFF, grzanie-wyłączony-chłodzenie, dla zaworu z napędem elektrycznym
W wyk. podstawowym 1 wejście uniwersalne, jedno wyjście analogowe, 2 wyjścia binarne i 3 przekaźniki
Opcjonalnie drugie wejście uniwersalne z zasilaniem przetwornika
Funkcja zbocza (piły) dla wartości zadanej i wartości korekcyjnej
Filtrowanie, linearyzacja i pierwiastkowanie sygnału wejsciowego
4 programowalne wyjścia sygnalizacyjne
Wykonanie płyty czołowej IP 65 bryzgoszczelne
Programator z 10 programami, 15 segmentami z 1 profilem analogowymi i 4 profilami cyfrowymi
Interfejs szeregowy dla parametryzacji - standard
Interfejs RS485 dla komunikacji MODBUS/PROFIBUS do połączenia z systemami nadrzędnymi - opcja
Karta katalogowa

Regulator Protronic 500/550

Regulator nadrzędny i kaskadowy, jednokanałowy do czterokanałowego z wartością stałą i stosunku oraz charakterystyką P, PI, PD lub PID
Algorytm czasu nieczułości (predykator Smitha)
Wykonanie płyty czołowej IP 65 bryzgoszczelne
Wyświetlacz LCD ze wskazaniem wartości regulowanej i zadanej oraz sygnału wyjściowego
W wykonaniu podstawowym :2 wejścia analogowe, 1 wyjście analogowe, 4 wejścia/wyjscia binarne,
w tym uniwersalne wejście dla czujników temperatury, nadajnika zdalnego oraz sygnału standardowego
Filtrowanie, linearyzacja i pierwiastkowanie sygnału wejsciowego
Funkcja zbocza (piły) dla wartości zadanej i wartości korekcyjnej
Programator i regulator programowalny
Własne ustawianie parametrów i i ich kontrola
Kieszenie dla 7 modułów rozszerzających i jednej karty pamięci
Interfejs szeregowy dla parametryzacji - standard
Interfejs RS485 dla komunikacji MODBUS/PROFIBUS do połączenia z systemami nadrzędnymi - opcja
Szybka boczna wymiana danych (1 Mbaud) pomiędzy serownikami (regulatorami) w liczbie 6 poprzez
moduł interfejsu,
Pamiętanie danych we Flash-EPROM lub, opcjonalnie, w wymiennej karcie pamięci
Konfiguracja swobodna to jest taka, która wykracza poza funkcje wymienione w liście programów standardowych wykonywana jest programem IBIS R, który umożliwia konfigurację dowolnych funkcji matematycznych, sterowniczych i blokad metodą graficzna przy pomocy bloków funkcyjnych.
Program IBIS R oraz specjalny kabel łączący regulator z PC zamawiany jest oddzielnie.
Regulator Protronic 550 posiada większy wyświetlacz, który w stosunku do regulatora Protronic 500 umożliwia dodatkowo wyświetlanie przebiegów czasowych i prezentowanie wartości w postaci słupków.
Karta katalogowa
Karta katalogowa

Regulator Digitric 500

Regulator nadrzędny i kaskadowy, jednokanałowy do czterokanałowego z wartością stałą i stosunku oraz
charakterystyką P, PI, PD lub PID
Algorytm czasu nieczułości (predykator Smitha)
Wykonanie płyty czołowej IP 65 bryzgoszczelne
Wyświetlacz LCD ze wskazaniem wartości regulowanej i zadanej oraz sygnału wyjściowego
W wykonaniu podstawowym :2 wejścia analog., 1 wyjście analog., 2 wej./wyj. binarne i 2 przekaźniki,
w tym uniwersalne wejście dla czujników temperatury, nadajnika zdalnego oraz sygnału standardowego
Filtrowanie, linearyzacja i pierwiastkowanie sygnału wejsciowego
Programator i regulator programowalny
Kieszenie dla 4 modułów rozszerzających
Pozostałe dane techniczne identyczne z regulatorem Protronic 500.
Karta katalogowa

Regulator ECA06/60/600, EMA60

Regulator jedno- lub dwukanałowy z charakterystyką P, PD, PI, PID, pPI
Wyposażony w funkcję regulacji adaptacyjnej oraz autotuner
Dane w zależności od wykonania
Wejścia analogowe : od 2 do 5
Wyjścia analogowe : od 1 do 3
Wejścia cyfrowe : od 1 do 4
Wyjścia cyfrowe : 2 do 6
Złącza RS232 i RS485 jako standard
Protokóły komunikacji : MODBUS RTU i COMLI
Konfiguracja z płyty czołowej lub za pomocą PC przy pomocy bloków funkcyjnych
Funkcje arytmetyczne oraz funkcje logiczne
Sygnalizacja przekroczenia wartości procesowych
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Inne wykonania

W ofercie ABB znajdują się również regulatory procesowe Commander , informacje o nich zawarto w załącznikach wymienionych poniżej.

Karty katalogowe do pobrania:
C100_en, C200_en, C300_en

Dane do umieszczenia w zapytaniu ofertowym

Składając zapytanie dotyczące regulatora należy podać następujące informacje :
- rodzaj regulatora : jednokanałowy lub ilość kanałów (pętli regulacyjnych)
- funkcje regulatora : reg. stałowartościowy , nadrzędny, kaskadowy, funkcje matematyczne i logiczne, sygnalizacja
- rodzaj i ilość wejść analogowych i binarnych
- rodzaj i ilość wyjść analogowych i binarnych
- rodzaj złącz : n.p. RS 485, RS 232
- protokół komunikacji : n.p. MODBUS/PROFIBUS, MODBUS RTU
- wymagania dotyczące obudowy : wymiary i stopień ochrony płyty czołowej
- dla trudnych i nietypowych zadań podać szczegółowy opis funkcji i wymagań stawianych układowi regulacji.

Składając zapytanie dotyczące zastąpienia istniejącego regulatora, należy podać wszystkie informacje podane na tabliczce znamionowej a w wypadku regulatora wieloparametrowego podać również informacje dotyczące dodatkowych modułów zabudowanych w regulatorze. Dla regulatorów serii Protronic P.., które konfigurację mają zapisaną na EPROM, podać nr EPROM-u.
Powered by Moonlight CMS